Načítavam, čakajte prosím ...

O spoločnosti


O spoločnosti TURON GASTRO s.r.o.

TURON GASTRO (Professional Pack&Clean) je veľkoobchodná a maloobchodná predajná distribučná spoločnosť špecializujúca sa na ponuku spotrebného obalového materiálu, jednorázového riadu, čistiacich prostriedkov, upratovacích pomôcok, techniky na čistenie, dávkovacích systémov, papierovej a osobnej hygieny. TURON GASTRO predstavuje ucelené široké spektrum vybraných výrobkov získaných z prístupu od popredných európskych a svetových výrobcov ako aj z Ázie. V našej ponuke spotrebných materiálov je takmer „všetko čo potrebujete“ pre vaše vlastné podnikanie a preto sme Vám schopní ponúknuť kompletné služby jedného dodávateľa pre takmer všetok spotrebný obalový materiál a ďalší sortiment v našom portfóliu.

Samostatnou ponukou našej spoločnosti sú individuálne potlače „šité na mieru“ na vhodné výrobky a spotrebný materiál s pomocou ktorých môžete propagovať nové produkty alebo služby. Potlač obalov, jednorázového riadu a ďalších výrobkov sú jedinečným riešením ako podporiť vašu obchodnú značku a týmto sa odlíšiť od konkurencie. Výrobky s profilovanou potlačou pomôžu vašej značke vyniknúť a zabezpečiť, že vždy zostane v centre pozornosti. Ponúkame vám centralizované služby (one-stop-shop) pre všetky individuálne potreby.

Pre ďalšie informácie kliknite tu (spracovaný podklad Firemná individuálna potlač v exceli) a spoločne nájdeme vhodné a optimálne riešenie pre vaše potreby individuálnej potlače na ten najvhodnejší výrobok, ktorý upozorní potencionálnych zákazníkov na Vašu firmu a služby.

V súlade s požiadavkami naplnenia celkového koncepčného riešenia investičného obchodného zámeru boli postavené nové výrobné a skladové priestory na ploche 534m² s doplneným potrebným technologickým vybavením a vyčlenením skladových a obchodných priestorov pre tento účel. Náš obchodný sklad zaberá asi 800m² a dáva nám možnosť pracovať s projektmi s veľkým množstvom spotrebného materiálu a zásob s garanciou bezpečnosti na strane druhej.

Rozšírenie našich investícií a obchodných činností ako vnútorného procesu bolo zamerané na založenie samostatnej obchodnej spoločnosti s názvom TURON GASTRO s.r.o., riadenej organizačne a technicky s výkonným manažmentom.

Nájdete nás v našom skladovom a administratívnom logistickom areáli v Liptovskom Hrádku, Slovensko. V prípade záujmu nás kontaktujte, kliknete tu.


História spoločnosti

História našej spoločnosti nadväzuje na výrobnú firmu CS print založenú v roku 2010, neskôr zmenenú pod názvom NPL Napkins Printing Logistics. Hlavnou činnosťou firmy je výroba a potlač papierových obrúskov ku ktorej sa postupne pridali ďalšie produkty s individuálnou reklamnou potlačou. Rozhodnutím jediného majiteľa NPL bol v r.2021 realizovaný podnikateľský zámer založenia obchodnej spoločnosti TURON GASTRO s.r.o. s podporou a dlhoročnými odbornými skúsenosťami obchodného tímu v predaji spotrebných materiálov, obalov, čistiacich a upratovacích prostriedkov a doplnkového sortimentu. Obchodná spoločnosť TURON GASTRO sa postupne rozrastá a upevňuje svoju pozíciu na trhu v predaji a službách širokému spektru zákazníkov z oblasti veľkoobchodu a maloobchodného predaja, HoReCa, rýchleho občerstvenia, obchodným reťazcom a ďalej i výrobným firmám najmä z oblasti potravinárského priemyslu.


Základné údaje o spoločnosti

Názov: TURON GASTRO s.r.o.
Sídlo: Vyšné Fabriky 743, 033 01
Liptovský Hrádok, Slovenská republika
IČO: 43812481
DIČ: 2022469746
IČ DPH: SK2022469746


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19702/L.


Kvalita a certifikáty

Predstava dlhodobého konceptu smerovania našej obchodnej spoločnosti v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a BOZP je pre nás prvoradým významom. Snažíme sa poskytovať komplexné služby v najvyššej úrovni, aby sme uspokojili požiadavky zákazníkov v súlade s ich potrebami. Kvalita dodávaných produktov je pre nás veľmi dôležitá spolu s dôrazom na ochranu životného prostredia a dodržovania zásad bezpečnosti práce. Uvedomujeme si, že starostlivosť o kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť práce budú vtedy účinné, ak budú obsiahnuté vo všetkých aktivitách a činnostiach spoločnosti a budú vychádzať od všetkých jednotlivých zamestnancov a pracovníkov pracujúcich pre našu spoločnosť.

Životné prostredie je pre nás jedným z najdôležitejších priorít v súvislosti s využívaním všetkých dostupných zdrojov energie a jeho spravovania. Zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie efektívnej bezpečnosti, súvisiacich právnych predpisov, enviromentálnej legislatívy, záznamov kontrolného systému zdôrazňuje TURON GASTRO ako svoj záväzok prostredníctvom zásad a postupov spoločnosti, aby sa zabránilo znečisteniu. V súlade s našou filozofiou a procesmi je táto politika komunikovaná nielen zo zamestnancami ale aj voči zákazníkom, dodávateľom a iným zainteresovaným stranám.

Pre TURON GASTRO ako dodávateľa spotrebného tovaru a poskytovateľa ďalších súvisiacich služieb je bezpečnosť verejnosti ako aj jeho zamestnancov prvoradým významom. Pri riadení spoločnosti má bezpečnosť prednosť pred účelnosťou zabrániť zraneniam, poškodeniu zdravia, životného prostredia, ktoré by mohli vyplynúť z jeho činnosti.

Všetky činnosti spoločnosti TURON GASTRO s.r.o. sú uskutočňované v súlade s platnou legislatívou. Potrebné povinné certifikáty a potvrdenia o materiáloch a predmetoch určených pre styk s potravinami má naša firma k dispozícii pre prípadnú kontrolu zo strany príslušných orgánov.


Rozvoj spoločnosti

Veľký význam kladieme na rozvoj našej obchodnej spoločnosti TURON GASTRO s.r.o. prostredníctvom všeobecného vzdelávania, potrebnej odbornej informovanosti zamestnancov o nových produktoch, ktorého cieľom má byť zvýšenie konkurencieschopnosti a presadení sa na trhu. Spokojnosť zákazníkov, neustále zlepšovanie našich systémov riadenia s tímom kvalifikovaných zamestnancov vytvárajú možnosti dlhodobých a partnerských obchodných vzťahov.

Kvalifikovaný personál sa snažíme viesť citlivým a vnímavým prístupom k požiadavkám našich klientov v rámci jednotlivých kategórií produktov v odvetviach pre rôzne subjekty. TURON GASTRO ako obchodná spoločnosť je vďaka personálu organizačne, technicky a materiálovo schopná poskytovať naším zákazníkom vysoko kvalitné produkty, služby a pred a popredajný servis vo všetkých aspektoch nášho podnikania s dôrazom na kvalitu vo všetkých svojich činnostiach ako jediný prijateľný spôsob práce.


Naša vízia a misia

V úlohe systémového dodávateľa je TURON GASTRO efektívnym partnerom v odvetví veľkoobchodnej distribúcie a maloobchodného predaja, HoReCa, potravinárskeho priemyslu, výroby, administratívy, komunálnej oblasti, zdravotníctva, školstva atď. Poskytujeme inovatívne riešenia a poradenstvo zamerané osobitne na predaj obalových materiálov s požiadavkami vlastností ako sú nepriepustnosť, pevnosť, savosť, pružnosť, mäkkosť, odolnosť a pod., ďalej v čistení a upratovaní objektovej hygieny s využitím úsporných dávkovacích systémov a technikou na čistenie ako aj osobnej hygieny.

Neustále sa snažíme uspokojiť potreby našich a nových zákazníkov v hľadaní nových udržateľných riešení v zmysle úzkeho prepojenia s trhom, maximalizovať zákaznícky servis, dodávať kvalitné produkty, najlepšie dodacie termíny, ceny a rýchle reagovať na požiadavky odberateľov. Hlavným cieľom poskytovania komplexných dodávok spotrebného tovaru a zákaznícky orientovaných služieb je spoľahlivosť, funkčnosť, užitkovosť predávaných výrobkov s cieľom splniť a prekonať očakávania klienta. Pomôžeme Vám zrealizovať Vaše nápady s využitím našich skúseností a premeniť ich na predajné výrobky.


Obchodná stratégia

Stratégia TURON GASTRO je založená a hodnotená na postavení samostatnej obchodnej spoločnosti na existujúcich trhoch a jej potenciálnom vývoji, príležitosti pre ďalšiu expanziu na nových trhoch. Potreby našich zákazníkov sa menia a spolu s využitím našich obchodných možností ponúkame naším zákazníkom vytvárať nové riešenia a produkty s najnovšími stupňami individualizácie v spotrebných materiáloch.

Hlavné strategické ciele sú definované v raste našej obchodnej činnosti s dosiahnutím predajnej dokonalosti a neustáleho zlepšovania, ktoré prinesú skutočnú efektivitu vývoja. Snažíme sa byť preferovaným dodávateľom spotrebných materiálov a poskytovateľom služieb zameraných na konkrétne riešenia na mieru s naším prístupom k pochopeniu každého zákazníka.